Fabrika ve Depolar

Fabrika ve Depolar, Genel

Kapıları Kapalı Tutunuz

Tehlike uyarı levhaları, iş güvenliği ve operasyonel etkinlik açısından önemlidir. İşte bu levhaların sağladığı faydalar: Bilinç Oluşturma ve Uyarı: Tehlike uyarı levhaları, çalışanları potansiyel tehlikelere karşı bilinçlendirir. İş yerlerindeki kazaların önlenmesine katkı sağlar. Özellikle acil durumlarda veya doğal afetlerde çalışanların panik yapmaması ve doğru alanlara yönlendirilmesi sağlanır Risk Azaltma: Levhalar, çalışanları tehlikeli bölgelere yaklaşmamaları konusunda[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Tehlike Uyarı Levhaları

Tehlike uyarı levhaları, iş güvenliği ve operasyonel etkinlik açısından önemlidir. İşte bu levhaların sağladığı faydalar: Bilinç Oluşturma ve Uyarı: Tehlike uyarı levhaları, çalışanları potansiyel tehlikelere karşı bilinçlendirir. İş yerlerindeki kazaların önlenmesine katkı sağlar. Özellikle acil durumlarda veya doğal afetlerde çalışanların panik yapmaması ve doğru alanlara yönlendirilmesi sağlanır Risk Azaltma: Levhalar, çalışanları tehlikeli bölgelere yaklaşmamaları konusunda[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

İş Gözlüksüz Çalışmak Yasaktır

Üretimde kullanılan teknolojinin niteliği güvensiz durumların başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır. Geri ve eski teknoloji ile üretim yapan işyerlerinde iş kazalarının yoğunlaştığı görülmektedir. Teknoloji odaklı bir şirket olan Logo Yansıt endüstriyel güvenlik ve kaza önleme çözümlerinin uygulanmasında uzmandır . Ürün yelpazemiz , her şirketin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çeşitli güvenlik sistemlerinden oluşmaktadır . Çalışanların iş kazasına uğramamaları, meslek hastalıklarına yakalanmamaları için Uyarıcı[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Exit Acil Çıkış

  Acil çıkış uyarı logoları, acil durumlarda veya doğal afetlerde insanları güvenli bir şekilde tahliye etmek için kullanılan görsel işaretlerdir. Bu logolar, genellikle yeşil zemin üzerine beyaz ok ve exit yazısı şeklinde tasarlanır1. Acil çıkış uyarı logoları, iş güvenliği açısından çok önemlidir, çünkü panik anında insanların doğru yönde ilerlemelerini sağlar. Acil çıkış uyarı logoları, ışıklı levhalar, stickerlar, folyolar[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Çalışırken Kulaklık Takın

Çalışma alanında ekipmanın önemi, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik, kalite, hijyen ve ergonomi gibi pek çok açıdan büyüktür. Çalışma alanında kullanılan ekipmanlar, işin doğasına, amacına ve risklerine uygun olmalı, periyodik olarak bakım ve kontrol edilmeli, çalışanlara gerekli eğitim ve bilgilendirme verilmelidir1. Bu sayede, iş kazaları, yaralanmalar, hastalıklar, kayıplar, israf ve hatalar önemli ölçüde azaltılabilir, iş kalitesi, verimliliği[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Uyarı İkaz Işıkları Yönlendirme Okları

Bir gobo, depoda güvenliği, verimliliği ve farkındalığı artırmak için parlak, net görüntülerde sanal tabela sağlar. Kaza sonrası müdahale edebilmek için, ünite içi yürüme yollarına geçici dahi olsa malzeme bırakılmamalıdır Logolarını Önemli bölgelere yansıtabilirsiniz. İşi yaparken, olası kaza durumunda müdahaleyi sağlayacak kurtarıcı organizasyon, önceden düşünülmeli ve sağlanmalıdır. Bu kadar ciddi bilgiler her zaman unutulabilir veya önemsenmeyebilir.[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Baret Tak Eldiven Kullan Gözlük Tak

Çalışma alanında ekipmanın önemi, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik, kalite, hijyen ve ergonomi gibi pek çok açıdan büyüktür. Çalışma alanında kullanılan ekipmanlar, işin doğasına, amacına ve risklerine uygun olmalı, periyodik olarak bakım ve kontrol edilmeli, çalışanlara gerekli eğitim ve bilgilendirme verilmelidir1. Bu sayede, iş kazaları, yaralanmalar, hastalıklar, kayıplar, israf ve hatalar önemli ölçüde azaltılabilir, iş kalitesi, verimliliği[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Uyarı Levhaları

İş güvenliği için uyarı levhaları, çalışma ortamında bulunan tehlikeleri, güvenlik önlemlerini ve acil durumları belirtmek için kullanılan görsel iletişim araçlarıdır. Bu levhalar, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenli ve bilinçli davranmalarına yardımcı olur. Ayrıca, iş kazalarını ve karışıklıkları önlemek için etkili bir yöntemdir. İş güvenliği uyarı levhaları, yasaklayıcı, emredici, uyarıcı, yangın ve acil çıkış olmak üzere beş[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Forklift Yaklaştı Güvenlik Önlemini Al

YUKARIDAN GELECEK TEHLİKELER İÇİN SANAL GÜVENLİK LEVHALARI LOGO YANSIT ÇÖZÜMLERİ Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düştüğü takdirde oluşacak kaza risklerini en aza indirmek için Sanal Güvenlik Levhaları Logo Yansıt Cihazı kullanılır. Çalışanlar, düşen cisimlere karşı yansıyan logolar ile toplu olarak korunur. Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere uyarıcı yansıtmalar yapılır.[...]
Devamını Oku
Fabrika ve Depolar, Genel

Dikkat Fazla Yaklaşma

Çalışma alanlarına 1 kilometreden fazla neden yaklaşılmaz? Bu konuda birkaç önemli neden vardır: Güvenlik ve Riskler: Çalışma alanları, tehlikeli maddelerin depolandığı, yüksek gerilim hatlarının geçtiği veya diğer riskli bölgeler olabilir. Bu nedenle, çalışanların güvenliği için bu alanlara yaklaşmamaları önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları: İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri, çalışma alanlarında belirli sınırlamalar getirir. Bu sınırlamalar,[...]
Devamını Oku