Blog Sayfamız

Netlik derinliği

Netlik derinliği

Netlik derinliğiodak derinliği veya Net Alan Derinliği (İngilizce: DOF, Depth of field, Almanca Schärfentiefe), fotoğrafı çekilen konunun ön ve arka kısmında kaldığı halde göze net gibi görünen alanı anlatan fotoğrafçılık terimi

Objektif ya da mercekler yardımı ile elde edilen görüntü, aslında, sadece tek bir noktada nettir. Ancak, bulanıklık tekeri denilen, bir alan içinde kalan nesneler de, aslında net olmadıkları halde göze netmiş gibi görünür. Bu alana netlik derinliği denir.

Bulanıklık tekeri yani netlik derinliği, kullanılan objektifin odak uzaklığına, çekim sırasında kullanılan ışık düzengeciaralığına, (diyafram ayarına) ve fotoğrafı çekilen konunun fotoğraf makinesine olan uzaklığına bağlı olarak değişir. Başka bir deyişle belli sınırlar içinde ayarlanabilir.

Buna göre, objektif içinden geçen ışık artırıldığında (yani diyafram daha fazla açıldığında), uzun odaklı mercek (objektif) kullanıldığında ya da konuya yaklaşıldığında, netlik (odak) derinliği daralır. Yani net alan iyice kısalır. Bu işlemin tersi yapıldığında ise yani diyafram daraldığında (sayısal olarak 1/32, bazen 32 diye de ifade edilir), net alan derinliği iyice artar. Hatta bir noktadan sonra fotoğraf çizilmiş bir resim gibi heryeri net olur. Net alan derinliğinde çekilen nesnenin objektife yakınlığı ve objektifin açısı önemlidir. Geniş açılı bir lenste F/5,6 gibi bir diyafram değeri ile 2 m’ye netleme yapıldığında sonsuz net alan derinliği içersindedir.

                                           

                      Arka plan dikkat dağıtıcı olabilir                                                                         Çiçekler arka plandan yalıtılmış

 

Gözdeki Mercek

Gözdeki Mercek
Gözde de, görüntüyü oluşturan bir dışbükey mercek sistemi vardır. Öndeki kavisli, saydam katman (kornea) ile arasındaki suyumsu sıvı bir sıvı mercek oluşturur; gözbebeğinden (iristeki küçük delik ) göze giren ışık, ilk aşamada bu mercek tarafından odaklanır. Sonra ışık, gözbebeğinin ardında yer alan, içteki dışbükey göz merceğinden geçer. Bakılmakta olan cismin görüntüsünün odaklama ayarının yapılabilmesi için, küçük kaslar göz merceğinin eğriliğini ve biçimini değiştirebilir. Görüntü, gözün arkasında, ağtabaka denen ışığa duyarlı bir alanın üzerinde oluşur. Mercek  sistemi dışbükey olduğundan görüntü baş aşağı gelmiş durumdadır;görüntüyü doğru konuma getiren beyindir.

 

Mercek Kullanım Alanları

Mercek Kullanım Alanları
– Gözlük Camları

– Büyüteçler

– Projeksiyon Cihazları

– Mikroskop

– Dürbünler

– Teleskop

– Fotoğraf Makinası

– Logo Yansıt Cihazları

– Moving Head Robotlar

–  Profil Spotlar

– Takip Spotları

(-)Miyop

Miyop bir gözün ön-arka çapı normalden uzun olduğundan, göz merceği belirli bir uzaklığın ötesindeki nesneleri ağ tabakada odaklayamaz.İçbükey(Konkav) mercekler miyop tedavisinde kullanılır.

(+)Hipermetrop

Hipermetroplarda ise gözün ön-arka çapı normalden kısadır. Göz merceği yakındaki nesnelerin görüntülerini ağtabakanın üzerine düşürecek kadar eğriliğini değiştiremez. Böylece, görüntü ağ tabakanın arkasında oluşur. Yakınsak mercekle, kırılma derecesi artan ışınların toplanacağı odak uzaklığı kısalır ve görüntü ağ tabakanın üzerine düşer.Tedavisinde dışbükey(Konveks) mercekler kullanılır.

(-,+)Astigmat(-,+)

Saydam tabaka eğriliğinin düzensizliğine bağlı bir görme kusuru olan astigmatlığın düzeltilmesinde silindirik mercekler kullanılır.Astigmatlıkta,saydam tabaka üzerinde birbirini dik olarak kestiği varsayılan iki eksenin eğriliği birbirinden farklıdır. Böylelikle paralel iki ışık demeti, merceğin odağında bir nokta değil, çizgi oluşturur. Bu ise görüntünün bozulmasına yol açar. Silindirik mercekler bu iki eksende eğrilik farkını, her eksen için farklı güçte kırarak ortadan kaldırır. Bazı durumlarda,merceklerin güneş gözlüğü işlevi de görerek göze gelen ışınları süzmesi istenir.Bu amaca uygun çeşitli renkli mercekler vardır.Bunlar,ışık tayfının bütün dalga bütün dalga boylarını belirli ölçüde emerek ışık şiddetini azaltabilir.Tayftaki ışınların bir bölümünü geçirmeyen renkli merceklerde vardır.Bazı mercekler ise morötesi ışınları emer.Kayakçılar,morötesi ışınların zararlı etkisini önlemek için bu mercekleri kullanır. Mikroskop

Galilei teleskoptan daha küçük ölçülerde bir silindire yine mercekler yerleştirerek “occhialino” adını verdiği mikroskobu yaptı. 1619 – 1624 yılları arasında bu aletten çok sayıda üretti.

Teleskop

Aslında mercekleri kullanarak uzağı gören aletler Galilei’den daha önce yapılmıştı. Ancak bu aletleri, yıldızları ve gezegenleri inceleyecek kadar güçlü hale getiren o oldu. Silindirin göz dayanan kısmına ve diğer ucuna mercekler yerleştiren Galilei teleskopu bulmuş oldu. 1609 yılında yaptığı teleskopla birçok astronomik gözlem gerçekleştirdi. Bunların arasında Ay’ın yüzeyindeki kraterlerin ilk kez tespit edilmesi de vardı.

 

Mercek nedir

Mercek nedir?

Mercek, ortak bir eksene sahip iki kırıcı yüzey vasıtasıyla sınırlanmış, cam, kuvars veya ışık

kırıcı herhangi bir maddeden saydam maddelerden yapılan optik alettir. Mercekler içinden geçen ışınların yönünü değiştiren camlardır. Mercek içinden geçen ışınlar birbirine yaklaştığında cismin görüntüsü büyür ( Büyüteç ), ışınlar birbirinde uzaklaştığında ise cismin görüntüsü küçülür.

Merceklerin iki yüzü küresel ( dışbükey – convex veya içbükey – concav ) veya bir yüzü küresel diğer yüzü düz olanları vardır.

Cismin görüntüsünden yansıyan ışınlar mercekten geçtiğinde bir odak noktasına itilir. Bu teori kullanılarak görüntü üzerinde gözlemler yapmak amacıyla teleskop, dürbün, mikroskop gibi araçlar, kaydetmek amacıyla lensler ve objektifler, görme hatalarını gidermek için gözlüklerde mercekler kullanılmaktadır.

Optik bilimi ışık ışınlarının bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılması olgusuna dayanır. Çinliler daha İ.S. X. Yüzyılda, bükey yüzeyli cam parçalarının yani merceklerin ışığı nasıl kırdığını biliyorlardı. Avrupa’da XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda merceklerin özellikleri görme bozukluklarını düzeltme amacıyla kullanılmaya başlandı ve gözlükler ortaya çıktı. Daha sonraları makyaj yapmada ve saç taramada yardımcı bir araç olarak kullanılmak için parlak metalden aynalar yapıldı. Ama çok küçük şeyleri büyütmeyi ve uzaktaki nesneleri daha belirgin bir görüş odağına getirmeyi sağlayan daha güçlü optik aletlerin yapımı, ancak XVII. yüzyılda gerçekleştirilebildi. Bu dönemin önemli gelişmeleri arasında yüzyılın başlarında ortaya çıkan teleskop ile 1650’ye doğru icat edilen mikroskop sayılabilir.

Merceklerin en güzel örneği, gözümüzün yapısında bulunan göz billurudur. Göz billuru ince kenarlı bir mercektir. Gözlük camlarının tamamı da birer mercek teşkil eder. Mercekler tek başlarına kullanıldıkları gibi birkaç mercek bir arada bir optik aleti de meydana getirebilir. Büyüteç, göz billuru ve gözlük camları tek başlarına kullanılan merceklere misaldir. Dürbünler, mikroskop, teleskop, sinema makinaları, fotoğraf makinaları, mercek sistemlerinin meydana getirdiği optik düzenlerdir.

Mercekler, incelenen cismin arzu edilen elverişli görüntüsünü verirler. Bu görüntü, istenilen duruma bağlı olarak cisimden daha büyük veya küçük, gerçek veya zahiri (görünen) olabilir.

Bir merceği sınırlayan yüzeylerin tepe noktalarını birleştiren doğru, merceğin asal eksenini (optik eksen) meydana getirir. Mercekler, ince kenarlı ve kalın kenarlı diye iki gruba ayrılır:

 

Kalın kenarlı mercek

Kalın kenarlı mercek
Kalın kenarlı mercek, ortası kenarlarından daha ince olan merceklere denir. Merceğe herhangi bir şekilde gelen ışını, optik eksenden uzaklaştırdığı için kalın kenarlı merceklere ıraksak mercek adı verilir. Kalın kenarlı merceklerin meydana getirdiği görüntü daima düz, zahiri ve cisimden küçüktür.

Bir merceğin odak uzaklığının metre cinsinden tersine o merceğin yakınsaması veya gücü denir. Bu güç, kırıcılık gücüdür. Merceğin odak uzaklığı ne kadar küçükse gücü veya yakınsaması o kadar büyük olur.

 

İnce kenarlı mercek

İnce kenarlı mercek

 

Ortası, kenarlarına nazaran kalın olan mercektir. Merceğe herhangi bir şekilde gelen ışını kırarak optik eksene yaklaştırdığı için bu merceklere yakınsak mercek adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ışınları kırarak bir noktada toplarlar. Bu nokta merceğin odak noktasıdır. Aynı uzaklıkta ve ters tarafta ikinci bir odak noktası daha bulunur.

Bulunduğu ortama göre kırılma indisi n olan saydam maddeden yapılmış ve küresel yüzeylerinin eğrilik yarıçapları R1 ve R1 olan bir merceğin odak uzaklığı f ile gösterilirse:bağıntısı mevcuttur.

Yarı çaplar, konveks (tümsek = dış bükey) yüzeyler için pozitif, konkav (çukur = içbükey) yüzeyler için negatif alınır. Şayet herhangi bir yüzey düzlemse yarıçapı sonsuz alınır. Odak uzaklığı, ince kenarlı merceklerde pozitif, kalın kenarlarda ise negatif olarak hesaplara dahil edilir. Cisim ve görüntüden gerçek olanların uzaklığı pozitif, zahiri (görünen) olanlarınki negatif alınır. İnce kenarlı merceklerde odak noktasından uzakta bulunan cisimlerin görüntüleri daima, gerçek ve terstir. Odak ile mercek arasındaki cisimlerin görüntüleri ise daima düz, zahiri ve cisimden büyüktür.

 

Işık ve Renk

IŞIK VE RENK

Beyaz ışık demeti bir prizmaya gönderildiğinde ışığın şekildeki gibi doğrultuları farklı altı renge ayrıldığı görülür. Bu ışınlar beyaz bir ekran üzerine düşürülürse şekildeki gibi sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerinden oluşan bir şerit oluşur. Buna görünür ışık spektrumu (tayfı) denir. Ekran üzerinde oluşan bu altı renk temel renk olup tekrar bir prizmadan geçirilirlerse artık farklı bir renge ayrılmadıkları fakat doğrultularının değiştiği görülür. fiekilde görüldüğü gibi ışık demeti prizma içinden geçerken kırmızı en az, mor ise en fazla sapar yani kırılır.

ANA RENKLER
Güneş ışığında bulunan kırmızı, yeşil, mavi renklerine ışığın ana renkleri denir. Tüm ışık renkleri kırmızı, yeşil ve mavi ışığın değişik oranlardaki karışımından elde edilir. Ana renklerin eşit oranlarda birleştirilmesiyle de beyaz renk elde edilir. Kırmızı ışık + Yeşil ışık + Mavi ışık = Beyaz ışık
ARA RENKLER
Sarı, cyan ve magenta renklerine ışığın ara renkleri denir.

Kırmızı ışık + Yeşil ışık = Sarı ışık

 

Kırmızı ışık + Mavi ışık = Magenta ışık

 

Yeşil ışık + Mavi ışık = Cyan ışık

Birden fazla renkten oluşmuş ışığa çok renkli (polikromatik), tek renkten oluşmuş ışığa ise tek renkli (monokromatik) ışık denir.

TAMAMLAYICI RENKLER

En az iki farklı renk ışık kullanılarak perde üzerinde beyaz ışık oluşturulabilir. Birleştiklerinde beyaz rengi oluşturan iki renge tamamlayıcı renkler denir.Sarı ile mavi, kırmızı ile cyan ve yeşil ile magenta birbirinin tamamlayıcı renkleridir.

 

Sarı ışık + Mavi ışık = Beyaz ışık

 

Magenta ışık + Yeşil ışık = Beyaz ışık

 

Cyan ışık + kırmızı ışık = Beyaz ışık

 

Düzlem Aynalarda Görüntü

GÖRÜNTÜ

Bir cismin görüntüsünün oluşması için cisimden aynaya en az iki ışın çarpmalıdır. Aynadan yansıyan ışınların kendilerinin yada uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluşur.iki çeşit görüntü vardır.I. Sanal GörüntüII. Gerçek Görüntü

 

Sanal Görüntü; yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Aynanın arkasında ve cisme göre düzdür.Gerçek Görüntü; yansıyan ışınların kendilerinin kesişmesiyle oluşur. Aynanın önünde ve cisme göre terstir.

 

Uyarı: Noktasal bir cisimden çıkıp aynadan yansıyan ışınların hepsinin uzantısı görüntüden geçer.

 

DÜZLEM AYNADA GÖRÜNTÜNÜN ÖZELLİKLERİ
1. Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir.2. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.3. Görüntü ile cisim aynaya göre birbirine simetriktir.4. Görüntü sanaldır.5. Görüntü cisme göre düzdür.

Işığın Yansıması

IŞIĞIN YANSIMASI
Saydam ortamda yayılan ışığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hız, renk, frekans gibi özellikleri değişmez. Üzerine gelen ışın demetini tamamen yansıtan, bir yüzeyleri kalay, gümüş, alüminyum gibi metallerle sırlanmış (kaplanmış) ya da kimyasal yollarla gümüş çökeltilmiş cam yüzeylere ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara da düzlem ayna denir. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynaya çukur ayna, yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynaya da tümsek ayna denir.
 DÜZGÜN YANSIMA
Birbirine paralel olarak gelen ışık demeti, yüzeyden şekildeki gibi paralel olarak yansıyorsa, bu tür yansımaya düzgün yansıma denir. Düzlem aynada ışığın yansıması düzgün yansımaya örnek olarak verilebilir.

 DAĞINIK YANSIMA
Birbirine paralel olarak gelen ışık demeti, yüzeyden şekildeki gibi gelişi güzel yansıyorsa, bu tür yansımaya dağınık yansıma denir.

 

NORMAL YANSIMA
Yansıtıcı yüzeyle 90° lik açı yapan dikmeye yüzeyin normali denir.

Logo Yansıt Nedir

Logo Yansıt Nedir ?

Logo yansıt : Bir resmin , yazının , şeklin , tasarımın , reklamın logo yansıt cihazları ile yere , duvara , tavana , kaldırıma , cama , parkeye , masaya , büyük bina duvarlarına yansıtılmış halidir. Logo Yansıt Cihazlarını Buradan inceleyebiliriniz.

 

 

Logo yansıt cihazları ile Duvarlara resim yada logo yansıtabilirsiniz.

 

 

Logo yansıt cihazları ile parkeye logo yansıtabilirsiniz. Resim yada tasarım yansıtabilirsiniz.

[/fruitful_tab][/fruitful_tabs]


KALDIRIMA LOGO, MARKA , YÖNLENDİRME İŞARETLERİ YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Kaldırımlara Logonuzu , markanızı yansıtarak müşterilerin sattığınız ürünleri görmesini sağlayabilirsiniz. Kaldırımdan geçen insanlar logonuzu kaldırımda gördükleri zaman zihinlerinde sattığınız markalar ve ürünler çok daha iyi canlanacaktır. Yönlendirme işaretleri kullanarak işyerinizin daha belirgin olmasını sağlayabilirsiniz. Kullanacağınız bir ok işareti bile müşterilerinizin artmasına neden olacaktır.


DUVARA REKLAMLARINIZI VE ÜRÜNLERİNİZİ YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Duvarlara Reklamlarınızı yansıtarak karşıdan gelen müşterilerin daha onlar sizin işyerinize yüzlerce metre mesafedeyken işyerinizde ne sattığınızı görmesini sağlayabilirsiniz. Ürünlerinizi duvara yansıtarak markalarınızı ön plana çıkartabilirsiniz. Kampanyalarınızdan ve indirimlerinizden müşterilerinizi haberdar edebilirsiniz. Duyurularınızı duvara yansıtın logo yansıt cihazları markalarınızı ön plana çıkarsın.


PARKEYE FİRMA İSMİNİZİ VE LOGONUZU YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Parkeye firma isminizi yansıtarak işyerinize gelen müşterilerinize hoş geldiniz yazısı , yada hangi markaları satıyorsanız onları ön plana çıkartabilirsiniz. Distrübütörü yada bayisi olduğunuz markaları müşterilerilerinize bu şekilde anlatabilirsiniz. Bayram tebriklerinizi ve özel kutlamaları bu şekilde yapabilirsiniz. Bir marka , bir ürün satmak ve bir müşteriye hitap etmek logo yansıt cihazları ile çok kolaydır.


MASANIZDA RESİM ÇİZİN-RESTAURANT MENÜSÜ YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Ressamlık kabiliyetiniz varsa veya resim çizecekseniz logo yansıt cihazları ile çizeceğiniz resmi masaya yansıtarak üzerinden geçerek resmi basitçe çizmeniz son derece kolay olacaktır. Restaurant sahibi iseniz masalarınızın tepesinden aşağı sarkıt olarak yansıtacağınız bir logo yansıt cihazı ile menülerinizi yansıtmanız son derece kolay olacaktır. Restaurant isminizi ön plana çıkarmanız müşterilerinizin hafızasına kazımanız hiç bu kadar kolay olmamıştı.


ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TAŞYÜNÜ TAVANLARDAN LOGO YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Alışveriş merkezlerinde koridorlarda veya mağaza içlerinde kullanabileceğiniz taş yününe veya alçıpan tavana gömme logo yansıt cihazları ile markanızı müşterilerin geçiş güzargahlarına yansıtarak çok kolay reklam yapabilirsiniz. Hatta avmlerde bundan para bile kazanabilirsiniz. Reklam gelirlerinizi artırmanın çok kolay yolu olan logo yansıt cihazları ile her markayı , resmi ve ürünü yansıtmanıza yardımcı olacaktır.


ÇOCUK ODANIZA ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNİ SAYILARI HARFLERİ YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Çocuğunuzun odasında slayt olan bir logo yansıt cihazı ile tavanda veya duvarda çizgi film karakterlerini göstererek çocuğunuzun hayal gücünü artırabilirsiniz. Sayılar , Harfler , Gezegenler , Çiçekler , Meyveler , Sebzeler yansıtarak onların öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. İngilizce eğitimi verebilirsiniz. Hatta aile fotoğraflarınızı yansıtıp evinizde dekorasyon amaçlı olarakta logo yansıt cihazlarını kulllanabilirsiniz. Renkli olarak bilgisayarda tasarlayacağınız tüm logolarını duvarlarınıza yansıtabilirsiniz.


ÜNLÜLERİN RESİMLERİNİ PARTİLERDE YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Bir partide , gece kuluplerinde ve barlarda istediğiniz ünlünün resmini veya o gece sahne alan kişinin resmini duvarlara geçiş yollarına yansıtabilirsiniz. Şov amaçlı kullanacağınız logo yansıt cihazları size en güzel sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Logo tasarımları son derece kolay olan cihazlarımızın logolarını dilediğiniz zaman kendiniz değiştirebilirsiniz.


OKUL DUVARLARINA ATATÜRK RESMİ VE TÜRK BAYRAĞI YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Okullardaki bayram kutlamalarında ve müsamerelerde Atatürk resmi ve Türk bayrağını ister konferans salonu duvarlarına ister okul dış duvarlarına yansıtabilirsiniz. Okul koridorlarınızda ayın öğrencisi gibi logolar hazırlayarak koridorlarınızı renklendirebilirsiniz. Öğrencilerin hazırladıkları ilanları duvarlara yansıtabilirsiniz. Okulun öğrencilere duyurmak istediği konuları duvarlara yansıtarak öğrencilerin görmesini sağlayabilirsiniz.


FUAR ALANI ZEMİNLERİNE LOGONUZU YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Fuar alanları Hollerinde ve koridorlarda logonuzun gezmesini sağlayarak istediğiniz gibi müşterilere sattığınız markaları gösterebilirsiniz. Ürünlerininizi stand duvarlarına yansıtarak ve stand içlerindeki yürüyüş yollarına yansıtarak markalarınızı ön plana çıkartabilirsiniz. Duyurularınızı çok kolayca yapabilirsiniz. Yeni ürünlerinizi logo yansıt cihazları ile tanıtabilirsiniz.


GÜVENLİK VE YÖNLENDİRME İŞARETLERİNİ DUVARLARA YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Fabrika alanlarında veya güvenlik gerektirecek alanlarda logo yansıt cihazları ile güvenlik levhalarını duvarlara yansıtabilir hatta sırayla değişmesini sağlayabilirsiniz. Apartman katlarında veya avm içlerinde yönlendirme işaretlerini duvara veya yere yansıtarak insanların yönlerini bulmasını sağlayabilirsiniz.


DEKORASYON AMAÇLI DESENLER,ÇİÇEKLER VE RESİMLER YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Resim galerinde veya yapacağınız organizasyonlarda dekorasyon amaçlı desenler , çiçekler ve resimler yansıtarak bir konsept oluşturmanız logo yansıt cihazları ile son derece kolaydır. Bir yazı , bir duyuru , bir özlü söz paylaşmak ve yansıtmak logo yansıt cihazları ile çok kolaydır. Hayal edin ve yansıtın. İster renkli ister siyah beyaz siz ne hayal ediyorsanız logo yansıt cihazı onu yansıtır.


EVLİLİK TEKLİFLERİ İÇİN ÇOK ÖZEL LOGOLAR OLUŞTURUN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Evlilik teklifleri için çok fazla düşünmenize gerek yok , Güzel bir restaurantta yemek yerken tam evlilik teklif edeceğiniz zaman duvara daha önce hazırlamış olduğunuz logolar yansımaya başlasın ve sizin yerinize evlilik teklifini logo yansıt cihazı yapsın, size yanlızca yüzüğü takmak kalsın. Hayal edin ve evlilik tekliflerinizi geciktirmeyin. Sizin için hazırlayacağımız özel logolar ile evlilik tekliflerinize renk katın. Anı olarak cihazı evinizde uzun yıllar kullanın.


DÜĞÜN SALONLARI İÇİN EVLENEN ÇİFTLERİN RESİMLERİNİ YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Düğün salonları girişlerinde evlenecek kişilerin resimlerini veya isimlerini yansıtarak düğüne gelenlerin hangi düğüne geldiklerini daha iyi anlamalarını sağlayabilirsiniz. Düğün salonu ismini ön plana çıkartabilirsiniz. Salon içinde veya dans pistindede logo yansıt cihazlarını kullanabilirsiniz. Sahne arkasına Orkestra ismini yansıtabilirsiniz. Düğün salonları için vazgeçilmez olan logo yansıt cihazlarını mutlaka deneyin.


SLOGANLARINIZI BÜYÜK BİNA DUVARLARINA,KÖPRÜLERE VE DAĞA YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

İşyerinizin dış duvarında uygun bir boşluk varsa karşıdan insanların ürünlerinizi ve markanızı görecek şekilde logolarınızı duvara yansıtabilirsiniz. Bunun için logo yansıt cihazları içinden uygun olanını seçip duvarlarda görüntünün oluşmasını sağlayabilirsiniz. Logoları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. İşyeriniz kapalı olsa bile logolarınız duvarınızı süslemeye ve logo yansıt cihazı sizin için sabaha kadar çalışmaya devam edecektir.


YILBAŞI,BAYRAM KUTLAMASI,DOĞUM GÜNÜ LOGOLARINI YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Yılbaşı kutlamaları için uygun bir cihaz arıyorsanız logo yansıt cihazını mutlaka deneyin. Hoş geldin Yeni Yıl gibi yazılarla yeni yıl kutlama mesajlarını duvara , kaldırıma yansıtın. İster evinizde ister işyerinizde bu cihazları kullanabilirsiniz. Bayram kutlama mesajları , Kandil kutlamaları ve doğum günü logolarını yansıtabilirsiniz. Doğum günü çocuğunun resmini duvara yansıtabilirsiniz.


BELEDİYE PARK,BAHÇELERİNDE BELEDİYE VE PARTİ LOGOLARINI YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Belediyelerin kendi logolarını yansıtmaları logo yansıt cihazları ile son derece kolaydır. İster parti logosu ister başkanın resmini isterseniz hizmetlerinizi logo yansıt cihazları ile yansıtın. Park ve bahçelerde uygun direklerde ve duvarlarda kullanacağınız logo yansıt cihazları ile her kesime hitap edebilirsiniz. Halka duyurularınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Parti logolarını yansıtmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.Logo yansıt cihazları siz isteyin sizin için sabaha kadar çalışsın.


OTEL DUVARLARINA VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINA LOGO,MARKA,SLOGAN YANSITIN

RESİMLERE GİT

VİDEOLARA GİT

Otelinizin dış duvarına otelinizin logosunu yansıtın. Oda fiyatlarınızı yansıtın. Otel bahçenizdeki yürüyüş yolarına otelinizin logosunu yansıtabilirsiniz. Otelinizin içinde koridorlara logo yansıt cihazları ile resim veya logo yansıtabilirsiniz. Yönlendirme işaretleri yansıtabilirsiniz. Logo yansıt cihazları arasında size uygun olan bir cihaz mutlaka vardır. Logoları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.


logo yansit katalogindir

Kaldırıma ve Duvara Logo Yansıtmak İçin En İyi Çözümü Bu cihazla Alırsınız

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Logo Yansıt
LOGO YANSIT
Merhaba!
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?